24/01/2011

กลุ่มคนเคร่งศาสนา การเกณฑ์ทหาร กับปัญหาเศรษฐกิจของอิสราเอล

            ถ้าพูดถึงประเทศที่มีผู้คนเคร่งศาสนาแล้วละก็ ผมว่าอิสราเอลจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียวนะครับ ศรัทธาในศาสนาของคนที่นี่แรงกล้ามากดังจะเห็นได้จากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนั้นต้องยอมรับว่าศรัทธาและประวัติศาสตร์ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาในภูมิภาคนี้แก้ได้ยากและเรื้อรังจนปัจจุบันครับ แต่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วศรัทธาของชาวอิสราเอลกำลังได้รับการทดสอบและดูเหมือนว่าเริ่มจะสั่นคลอนไปตามกาลเวลาซะด้วยสิครับ

            เมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิสราเอล นาย Yuval Steinitz ได้ประกาศระหว่างการประชุมกับผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอิสราเอลว่ารัฐบาลปัจจุบันต้องการให้กลุ่มคนที่เรียกว่า “Haredim” หรือกลุ่มผู้เคร่งศาสนาของอิสราเอล (เคยเห็นคนที่ใส่ชุดดำๆ มีหนวดเครารุงรังและใส่หมวกปีกกว้างสีดำมั้ยครับ นี่แหละครับคนกลุ่มนั้น)ที่ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารเข้าทำงานในตลาดแรงงานของอิสราเอล โดยนโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิวัตินโยบายทางสังคมครั้งใหญ่ของอิสราเอลซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งประเทศได้มีกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลที่ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารเข้าหางานทำในตลาดแรงงาน ซึ่งกลุ่ม Haredim นี้โดยปกติจะได้รับสิทธิพิเศษให้ผัดผ่อนการเกณฑ์ทหารโดยเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาก่อนแล้วจึงเกณฑ์ทหาร (ซึ่งกว่าจะจบก็อายุไม่น้อยโดยส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนไปเรื่อยๆและผัดผ่อนการเกณฑ์ทหารไปจนอายุเลย 35 ซึ่งถ้าอายุเกินนี้ก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร นอกจากนี้การที่ไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าคนกลุ่ม Haredim ต้องเป็นอย่างไรทำให้มีผู้ที่ต้องการหนีทหารแฝงเข้ามาในกลุ่มนี้มากขึ้นทุกปี) และค่อยหางานทำ แต่นโยบายนี้จะให้คนกลุ่มนี้เริ่มหางานทำได้เลยในขณะที่ยังเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาและยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหาร

            จริงๆ แล้วนโยบายนี้มีที่มาที่ไปครับ ซึ่งที่มาที่ไปนี้เกิดจากการให้อภิสิทธิ์แก่กลุ่ม “Haredim” มากจนเกินไปครับจนเศรษฐกิจของอิสราเอลไม่สามารถรองรับได้ในระยะยาว โดย นาย Stanley Fischer ผู้ว่าธนาคารกลางได้ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ว่าการขาดหายไปของคนกลุ่มนี้ในตลาดแรงงานของอิสราเอลนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะยาวเนื่องจากนอกจากรัฐบาลจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแรงงานกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ยังต้องเสียภาระค่าดูแลสวัสดิการของคนกลุ่มนี้อีก ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดการขัดแย้งกันในด้านสังคมและการเมืองจากประเด็นดังกล่าวแน่นอนถ้าไม่มีนโยบายที่จะมาแก้ปัญหาของคนกลุ่มนี้ซึ่งมีประมาณ 7 แสนคน หรือ 10% ของประชากรอิสราเอล (นี่ยังไม่นับปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ เช่น การเกณฑ์ทหาร การให้เงินช่วยเหลือ และการตั้งถิ่นฐานของคนกลุ่มนี้อีกนะครับ)

            เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าคนกลุ่มนี้มีวิถีชีวิตอย่างไรและได้อภิสิทธิ์อะไรบ้าง คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต่อต้านความทันสมัยและเคร่งศาสนามาก อยู่อาศัยในชุมชนปิดของตนเองมีหลักการทางศาสนาที่เคร่งครัด โรงเรียนของคนกลุ่มนี้ก็จะมีแต่คำสอนทางศาสนาและไม่สอนวิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในอุดมคตินั้นผู้ชายในกลุ่มเคร่งศาสนาควรจะต้องศึกษาหลักศาสนาอย่างเดียวไปตลอดชีวิต ซึ่งเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งประเทศคนกลุ่มนี้คือผู้สูญเสียจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมีแค่ประมาณ 30,000 - 40,000 คน โดยนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอล นาย David Ben Gurion คาดการว่ากลุ่มคนที่มีความเชื่อเช่นนี้ไม่น่าจะอยู่ในสังคมได้นานในระยะยาวและต้องการสร้างความปรองดองในชาติจึงได้ให้เสรีภาพกับคนกลุ่มนี้และให้สวัสดิการ เช่น เงินสนับสนุนโรงเรียนสอนศาสนา และการยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา ในช่วง 2 ทศวรรษแรกของการก่อตั้งประเทศนั้นผู้ชายในกลุ่มเคร่งศาสนาส่วนใหญ่ทำงาน (แม้ว่าควรจะศึกษาศาสนาอย่างเดียว) ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 พรรคของพวกเคร่งศาสนาได้เข้าร่วมรัฐบาลผสมและได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนกลุ่มนี้ เช่น เพิ่มเงินสนับสนุนโรงเรียนสอนศาสนาและนักเรียน ได้รับการลดหย่อนภาษี และเงินช่วยเหลือปีละมากกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ผู้ชายในกลุ่มเคร่งศาสนานี้ส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาศาสนามากกว่าที่จะทำงาน นอกจากเคร่งศาสนาแล้วคนกลุ่มนี้ยังมีอัตราการเกิดที่สูงมากโดยแต่ละครอบครัวก็มีลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 7 คน เพื่อสืบทอดศาสนา ดังนั้นถ้าอัตราการเกิดยังเป็นเช่นนี้ ในปี ค.ศ. 2025 ประชากรกลุ่มนี้จะคิดเป็น 18 % ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่ง 27% ของผู้ชายในประชากรกลุ่มนี้เท่านั้นที่ทำงาน (ในปี ค.ศ. 1979 79% ของประชากรชายกลุ่มนี้ทำงาน) ซึ่งนอกจากจะมีสัดส่วนของคนที่ทำงานน้อยแล้ว งานที่ทำก็เป็นงานที่มีรายได้น้อยเนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการศึกษาแบบปกติ ซึ่งทำให้คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ทำงานและรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทำให้ 60% ของคนกลุ่มนี้มีฐานะยากจน กระทรวงการคลังได้ประมาณความสูญเสีย (ทั้งจากการขาดแรงงงานและการต้องให้เงินสวัสดิการ)ของประเทศจากคนกลุ่มนี้ไว้ที่มากกว่า 9 พันล้านเชคเกลต่อปี (1 เชคเกลประมาณ 8-9 บาท) ซึ่งนี่ยังไม่นับเรื่องการสูญเสียทางอ้อม เช่นการเกณฑ์ทหารอีกนะครับ

            นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีนโยบายให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานได้ในขณะยังหนุ่มแน่นนะครับ และผมเชื่อว่าจะมีนโยบายอื่นๆตามมาเพื่อแก้ปัญหานี้แน่นอนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการใช้กลไกการสร้างแรงจูงใจ เช่น การปรับสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนรายได้ที่เหมาะสมในกองทัพเพื่อดึงดูดในคนกลุ่มนี้เลือกที่จะเข้ามาเป็นทหารเพื่อหารายได้ หรือ ใช้วิธีบังคับให้คนกลุ่มนี้คุมกำเนิด หรือ บังคับให้เกณฑ์ทหาร นั่นก็สุดแล้วแต่สถานการณ์ในประเทศอิสราเอลในอนาคตจะอำนวย แต่เรื่องดังกล่าวค่อนข้างมีความอ่อนไหวผมจึงยังไม่คิดว่าจะมีนโยบายยาแรงใดๆ เพื่อแก้ปัญหาออกมาในระยะอันใกล้นี้ ถึงแม้บทความนี้จะสะท้อนปัญหาในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มนี้จนบางทีเหมือนเป็นการสร้างภาพลบต่อคนกลุ่มนี้ แต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี และผมเชื่อว่าหลักปฏิบัติของคนกลุ่มนี้ย่อมต้องมีข้อดีและยังประโยชน์ให้กับประเทศอิสราเอลไม่มากก็น้อย จุดประสงค์ของการเขียนบทความนี้ไม่ได้มาจากอคติส่วนตัวของผมที่มีต่อคนกลุ่มนี้ แต่ต้องการสะท้อนภาพของสังคมอิสราเอล ประเทศที่มีอายุเพียงแค่ 62 ปี ประเทศที่มีผู้คนมาจากหลากหลายภูมิหลัง มีแนวคิดที่แตกต่างกันทั้งในด้านการเมือง สังคม และศาสนาความเชื่อ และข้อกังวลที่ปรากฏในบทความนี้ก็คือข้อกังวลของผู้คนในสังคมอิสราเอลที่มีจริงต่อความขัดแย้งที่เกิดจากความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันของคนในชาติ ท้ายนี้ผมจึงขอทิ้งท้ายวลีอมตะของชาร์ล ดาวิน ไว้ละกันครับ “It is not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดไม่ใช่ชนิดที่แกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่เป็นชนิดที่รู้จักการปรับตัว ทุกสังคมต้องมีการปรับตัวจึงจะอยู่รอดได้

--------------------------------------------

หมายเหตุ: คนอิสราเอลที่มีเชื้อสายอาหรับไม่ต้องเกณฑ์ทหาร

ผู้เขียน นายศุภโชค เย็นทรวง

เลขานุการโท สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ


By:  ศุภโชค เย็นทรวง


Reviews 1 - 10 of 559
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
Lemueltor, 21/10/2019 21:05:01
Regards. Quite a lot of knowledge!

viagra glaucoma
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra generic</a>
sofia viagra and tom cruise
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/#">viagra pills</a>
Name
Lemueltor, 21/10/2019 13:38:48
With thanks! I enjoy it.
generic viagra softtabs
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra pills</a>
find viagra free sites computer search
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/#">viagra free viagra find charles edinburgh</a>
Name
Lemueltor, 21/10/2019 06:29:54
With thanks, Terrific stuff!
what pills look like viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">generic viagra online</a>
viagra and injection therapy
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/#">viagra for women</a>
Name
Lemueltor, 20/10/2019 23:32:31
Incredible all kinds of superb material!
c-pill buy viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra cialis delivery</a>
cocks in viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/#">uso del viagra</a>
Name
Lemueltor, 20/10/2019 08:10:45
Many thanks. Valuable stuff.
naproxen with viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra pills</a>
find the cheapest viagra for sale
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/#">other medication the same as viagra</a>
Name
Lemueltor, 20/10/2019 01:33:44
Regards! A lot of data!

viagra wikipedia
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">buy viagra online</a>
is there a viagra generic
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/#">cheap viagra</a>
Name
Lemueltor, 19/10/2019 17:44:56
Very good content, Thanks a lot!
hosta rosedale viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra</a>
viagra exstacy
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/#">when viagra doesn't work any more</a>
Name
Lemueltor, 19/10/2019 10:27:23
Information clearly utilized!.
viagra up all night
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">cheap viagra</a>
hotmail sends viagra email
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/#">viagra for sale</a>
Name
Lemueltor, 19/10/2019 03:35:54
You actually suggested it superbly.
out of date viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">how viagra saved chrismas</a>
viagra on-linw into singapore
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/#">viagra without a doctors prescription</a>
Name
SergioEvilk, 18/10/2019 11:05:45
This is nicely said! .
best canadian prescription prices
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">londondrugs</a>
king pharmacy
<a href=https://www.trustedwebpharmacy.com/>canadian pharcharmy online fda approved</a>
discount prescription drugs online - https://canadianpharmaciescubarx.com/
Reviews 1 - 10 of 559
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)