Comoros / คอโมโรส

สหภาพคอโมโรส
Union of the Comoros

Download fact sheet

ข้อมูลทั่วไป

Comoros / คอโมโรส ที่ตั้ง คอโมโรสเป็นหมู่เกาะซึ่งประกอบด้วย 3 เกาะใหญ่ คือ Grande Comore (Ngazidja), Anjouan (Nzwani) และ Moheli (Mwali) ตั้งอยู่ในมหาสมุทร อินเดียทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ตั้งอยู่ในช่องแคบโมซัมบิกระหว่างโมซัมบิกและมาดากัสการ์

พื้นที่ 2,236 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงโมโรนี (Moroni)

ประชากร 780,971 คน  (ประมาณการปี 2558)

ภูมิอากาศ แบบ Tropical อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 27 -35 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน -พฤษภาคม

ภาษาราชการ ภาษาฝรั่งเศส อารบิก และ Shikomoro

ศาสนา อิสลาม (สุหนี่) ร้อยละ 98 คริสต์โรมันคาทอลิก ร้อยละ 2 

ระบบการปกครอง สาธารณรัฐแบบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐและประมุขรัฐบาล มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรค

ประธานาธิบดี นายอะซาลีย์ อัสซุมานีย์ (Mr. Azali Assoumani) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ พ.ค. 2559

รัฐมนตรีต่างประเทศ นายมุฮัมมัด บะกัร ดุสซาร์ (Mr. Mohamed Bacar Dossar) เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2559

หน่วยเงินตรา ฟรังก์คอโมโรส (KMF) (1 บาท = 12.67 KMF) (สถานะ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2559)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 589 ล้าน USD* (ไทย: 395.2 พันล้าน USD)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 736.34 USD (IMF) (ไทย: 5,878.2 USD)

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1* (ไทย: ร้อยละ 2.8)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 1.6* (ไทย: ร้อยละ -0.9)

เงินทุนสำรอง 177.6 ล้าน USD* (2556) (ไทย: 156.5 พันล้าน USD)

อุตสาหกรรมที่สำคัญ การประมง การท่องเที่ยว การกลั่นน้ำหอม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ วานิลา กระดังงา (ใช้ทำน้ำหอม) กานพลู เนื้อมะพร้าวแห้ง

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ข้าว อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซีเมนต์ อุปกรณ์ขนส่ง

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ส่งออกไปยังฝรั่งเศส สิงคโปร์ ตุรกี ซาอุดิอาระเบีย เนเธอร์แลนด์ แอลจีเรีย อิตาลี นำเข้าจากฝรั่งเศส จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน เคนยา

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
ในอดีตหมู่เกาะคอโมโรสเป็น จุดพักเรือและเส้นทางเรือในมหาสมุทรอินเดียที่สำคัญของชาวเปอร์เซียและ อาหรับเพื่อเดินทางไปยังดินแดนตะวันออกไกลและอินเดีย โดยอยู่ภายใต้การปกครองของชาวอาหรับ ต่อมาชาติตะวันตกเริ่มแผ่ขยายลัทธิล่าอาณานิคมมายังทวีปแอฟริกา และในระหว่างปี 2384-2452 หมู่เกาะคอโมโรสได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส หลังจากนั้น ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หมู่เกาะคอโมโรสตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษ แต่ต่อมาในปี 2489 ได้ถูกยกคืนให้อยู่ภายใต้เขตการปกครองของฝรั่งเศสอีกครั้ง  ในปี 2518 ประชาชนในหมู่เกาะคอโมโรส ประกอบด้วย Grande Comore (Ngazidja), Anjouan (Nzwani) และ Moheli (Mwali) ได้ลงมติให้คอโมโรสเป็นอิสระและฝรั่งเศสได้มอบ เอกราชคืนแก่หมู่เกาะคอโมโรส ยกเว้นเกาะมาโยตที่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศส เนื่องจากประชาชนบนเกาะได้ลงประชามติให้เกาะมาโยตอยู่ภายใต้ความดูแลของ ฝรั่งเศสในฐานะ overseas community และล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ชาวเกาะมาโยตได้ลงคะแนนในประชามติเพื่อเปลี่ยนสถานะของเกาะเป็น overseas department ของฝรั่งเศส โดยสถานะดังกล่าวทำให้เกาะมาโยตมีพันธะผูกพันทางการเมืองและการปกครองกับ ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 

หลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 2518 การเมืองภายในของคอโมโรสไม่มีเสถียรภาพ โดยมีการปฏิวัติรัฐประหารมาแล้วทั้งหมด 21 ครั้ง ประธานาธิบดีคนแรกของคอโมโรส คือ นาย Ahmed Abdallah Abderrahman ถูกรัฐประหารในปี 2519 และกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ในเวลาสั้นๆ และถูกรัฐประหารอีกครั้งในปี 2521 และ 2526 ท้ายที่สุดนาย Abderrahman ถูกลอบสังหารในปี 2532 

หลังจากนั้น คอโมโรสได้ จัดการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยครั้งแรก ในปี 2533 โดยนาย Said Mohamed Djohar ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี แต่ในปีถัดมานาย Djohar ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทำให้ถูกปลดจากตำแหน่งประธานาธิบดี และมีการแต่งตั้งประธานาธิบดีชั่วคราว อย่างไรก็ตาม นาย Djohar ได้กลับมามีอำนาจและดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งเนื่องจากได้รับการสนับ สนุนจากฝรั่งเศส            ในปี 2536 คอโมโรสได้ เข้าเป็นสมาชิกในสันนิบาตอาหรับ (Arab League) สองปีต่อมามีกลุ่มก่อความไม่สงบต้องการทำรัฐประหารแต่กองกำลังของฝรั่งเศส สามารถระงับเหตุการณ์ไว้ได้ และในปี 2539 คอโมโรสได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยนาย Mohamed Taki Abdulkarim ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีต่อจากนาย Djohar ต่อมาในปี 2541 นาย Abdulkarim ถึงแก่อสัญกรรมและอำนาจการปกครองตกอยู่กับนาย Tadjiddine Ben Said Massounde ความวุ่นวายภายในประเทศส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของคอโมโรสตก ต่ำลง และทำให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเข้ายึดการปกครองบนเกาะ Anjouan (Nzwani) และเกาะ Moheli (Mwali) ซึ่งหลังจากยึดครองสำเร็จผู้ก่อความไม่สงบ ได้ขออยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและมีผู้นำของตนเอง ในส่วนเกาะ Grande Comore (Ngazidja) กองกำลังทหารของคอโมโรสนำ โดย Colonel Azali Assoumani ทำรัฐประหารนาย Massounde ในปี 2542 หลังจากนั้นนาย Azali ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาะ Grande Comore (Ngazidja) โดยเป็นผู้กุมอำนาจทั้งทางการบริหารและการทหารของคอโมโรส ต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน นาย Azali แต่งตั้งให้ นาย Bainrifi Tarmidi ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งคณะรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการหลายหน่วยเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตั้งสภาสูง และคณะกรรมาธิการสามฝ่าย (ฝ่ายรัฐบาล กลุ่มแบ่งแยกดินแดน และฝ่ายค้าน) หลังจากนั้นทั้งสามฝ่ายได้ลงนามในกรอบความตกลงฟื้นฟูคอโมโรส (Framework Accord for reconciliation in Comoros) ร่วมกัน โดยมีองค์กรเอกภาพแอฟริกา (Organization for African Unity) เป็นคนกลาง

กรอบความตกลงฟื้นฟูคอโมโรสเป็นจุดริเริ่มในการสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยเป็นการพัฒนาเอกลักษณ์ใหม่ของชาวคอโมโรส (New Comorian Entity) นำมาสู่การจัดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2545 โดยบัญญัติให้คอโมโรสมีการจัดการปกครองแบบสหพันธรัฐ และได้ให้สิทธิในการปกครองตนเองของแต่ละเกาะ

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหภาพคอโมโรส (รวม 3 เกาะ) มีขึ้นครั้งแรกในปี 2545 โดยนาย Azali ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหภาพคอโมโรสแป็น คนแรก และประธานาธิบดี Mohamed Bacar แห่ง Nzwani ได้จัดตั้งคณะรัฐบาลในเดือนเมษายน 2546 ต่อมาในเดือนเมษายน 2547 ได้มีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ ส่งผลให้รัฐสภาคอโมโรสมีสถานะสมบูรณ์

การเมืองการปกครอง

หมู่เกาะคอโมโรสจัดการปกครองในลักษณะสหพันธรัฐ แต่ละเกาะมีสิทธิ์ในการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง

ฝ่ายบริหาร มีประธานาธิบดีเป็นประมุข จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทีละเกาะ โดยการเลือกตั้งทั่วไป ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ฝ่ายนิติบัญญัติ  ระบบรัฐสภาของคอโมโรสมี 2 สภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฏร โดยสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวน 15 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรมีจำนวน 43 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วยศาลสูง โดยผู้พิพากษาศาลสูง 2 คน มาจากการได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี อีก 2 คน มาจากการแต่งตั้งของสภาผู้แทนราษฏร และอีก 3 คน เป็นผู้แทนจากเกาะ Grande Comore (Ngazidja), Anjouan (Nzwani) และ Moheli (Mwali) เกาะละ 1 คน

ปัจจุบัน การเมืองคอโมโรสเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี เมื่อเดือนธันวาคม 2553 (ค.ศ. 2010) ผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง โดยในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว นาย Ikililou Dhoinine จากเกาะ Moheli (Mwali) ได้รับชัยชนะ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากนาย Ahmed Abdallah Sambi ประธานาธิบดีคนก่อนหน้า จากเกาะ Anjouan (Nzwani)

การต่างประเทศ
คอโมโรสให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะฝรั่งเศส จีน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ถึงแม้ว่าจะมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับฝรั่งเศส เนื่องจากหมู่เกาะ คอโมโรสได้พยายามทวงคืนเกาะมาโยตจากฝรั่งเศส และเสียงส่วนใหญ่จากคณะมนตรีความมั่นคง  แห่งสหประชาชาติ (UNSC) สนับสนุนให้หมู่เกาะคอโมโรสปกครองเกาะมาโยต แต่ฝรั่งเศสได้ออกเสียงคัดค้าน (veto) ในที่ประชุม UNSC มาโดยตลอด นอกเหนือจากประเด็นเกาะมาโยต คอโมโรสมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝรั่งเศสทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยรวม

สำหรับจีนได้เข้ามามีอิทธิพลในทวีปแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆ และคอโมโรสเป็นประเทศที่จีนสนใจ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการประมงเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในมหาสมุทร อินเดียและด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ จีนยังสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่คอโมโรสด้วย

รัฐบาลคอโมโรสมีนโยบายกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศมุสลิม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่าน และจากนโยบายนี้ส่งผลให้ประเทศตะวันออกกลาง อาทิ คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งอิหร่านเข้ามาลงทุน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่คอโมโรสมากขึ้น

ในเวทีระหว่างประเทศคอโมโรสเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานสหประชา ชาติอื่นๆ อาทิ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกในองค์กรระดับภูมิภาค   ที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพแอฟริกา (African Union) คณะกรรมาธิการมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Commission - IOC) รวมทั้งองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of the Islamic Conference - OIC)

เศรษฐกิจและสังคม

คอโมโรสจัดเป็นประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่ง เนื่องจากอัตราการเพิ่มของประชากรอยู่ในระดับสูง ระดับการศึกษาต่ำ และขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ รายได้หลักของประเทศมาจากภาคเกษตรกรรมแบบยังชีพ เช่น การประมง การล่าสัตว์และป่าไม้ นอกจากนี้ คอโมโรสยังพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติทั้งในรูปของความช่วยเหลือทางการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการ เป็นจำนวนมาก

ประชากรจำนวน 2 ใน 3 ของประเทศอาศัยอยู่ในชนบทและทำการเพาะปลูก โดยพืชหลักที่นิยมปลูกได้แก่มะพร้าวและกล้วย ส่วนพืชส่งออกที่สำคัญ คือ วานิลา กานพลู และพืชที่ใช้สกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยสำหรับเป็นหัวเชื้อน้ำหอม สำหรับภาคอุตสาหกรรมในคอโมโรสเน้น

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ การกลั่นน้ำหอม การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และเริ่มนีนโยบายส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวและอาหาร สินค้าบริโภค ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซีเมนต์ และอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม

ประเทศคู่ค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี สิงคโปร์ ตุรกี และสหรัฐฯ
ส่วนประเทศนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาใต้ ปากีสถาน เคนยา จีน และอินเดีย

ความสัมพันธ์

สถิติที่สำคัญ ไทย-คอโมโรส (2555)
มูลค่าการค้าไทย-คอโมโรส 3.13 ล้าน USD (ไทยส่งออก 3.12 ล้าน USD ไทยนำเข้า 0.01 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 3.10 ล้าน USD)

สินค้าส่งออกของไทย ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เครื่องนุ่งห่ม น้ำตาลทราย

การท่องเที่ยว ชาวคอโมโรสมาไทย 839 คน

การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราตามปกติได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองคอโมโรสหรือสถานกงสุลใหญ่คอโมโรสประจำสิงคโปร์

สำนักงานไทยที่ดูแลคอโมโรส สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

สำนักงานคอโมโรสที่ดูแลไทย -

ความสัมพันธ์ทั่วไป

ไทยกับ คอโมโรสได้สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 (ค.ศ. 1986)  โดยฝ่ายไทยได้ มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีเขตอาณาครอบคลุมคอโมโรส ส่วน คอโมโรสยังไม่ได้มอบหมายให้ สถานเอกอัครราชทูตของตนแห่งใดมีเขตอาณาครอบคลุมไทย แต่มีสถานกงสุลใหญ่ ณ สิงคโปร์ เป็นจุดติดต่อกับรัฐบาลไทย

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

ในอดีต ผู้แทนฝ่ายคอโมโรสเคยเดินทางเยือนไทยหลายครั้ง เพื่อเจรจาซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การค้าระหว่างไทยกับคอโมโรสยังมีน้อย โดยไทยเป็นฝ่ายส่งออกสินค้าไปยังคอโมโรสเป็นส่วนใหญ่ และนำเข้าสินค้าจากคอโมโรสในอัตราที่น้อยมาก

ในปี 2554 (ค.ศ. 2011) การค้าระหว่างไทยกับคอโมโรสมีมูลค่า 3.73ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 3.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีรายงานสินค้านำเข้า สินค้าส่งออกของไทคอโมโรส ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เครื่องนุ่งห่ม น้ำตาลทราย

ความตกลงทวิภาคี
- ยังไม่มีการจัดทำความตกลงระหว่างกัน

การเยือนระดับสูง
– ไม่ปรากฏข้อมูลการแลกเปลี่ยนการ เยือนระดับสูงระหว่างกัน

ความตกลงและความร่วมมือ