Burundi / บุรุนดี

สาธารณรัฐบุรุนดี
Republic of Burundi

Download fact sheet

ข้อมูลทั่วไป

Burundi / บุรุนดี

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดสาธารณรัฐรวันดา ทิศใต้และทิศตะวันออกติดสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ทิศตะวันตกติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีทะเลสาบแทนกานยิกาอยู่ทางใต้และตะวันตกของประเทศ บุรุนดีเป็นประเทศไม่มีทางออกทะเล ทางออกทะเลที่ใกล้ที่สุดคือผ่านทางกรุงดาร์-เอส-ซาลาม เมืองหลวงของ
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ซึ่งมีระยะทางประมาณ
1,400 กิโลเมตร

พื้นที่ 26,338 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าไทยประมาณ 18 เท่า)

เมืองหลวง กรุงบูจุมบูรา (Bujumbura)

ประชากร 11.17 ล้านคน (ปี 2561)

ภูมิอากาศ แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูแล้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส และฤดูฝนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส

ภาษาราชการ ฝรั่งเศส (French) และคิรุนดี (Kirundi)

ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 62 คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 5 ความเชื่อดั้งเดิม ร้อยละ 23 อิสลาม ร้อยละ 10

ประธานาธิบดี นายปิแอร์ อึนคูรุนซีซ (Mr. Pierre Nkurunziza) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 25 สิงหาคม 2548)

รมว. กต. นายอิเชเคียล นีบีกีรา (Mr. Ezéchiel Nibigira) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2561) 

วันชาติ 1 กรกฎาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 20 กรกฎาคม 2531   

หน่วยเงินตรา ฟรังก์บุรุนดี (BIF

อัตรแลกเปลี่ยน 1 บาท = 60.13 BIF (สถานะ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562)

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐที่ใช้ระบบประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายปิแอร์ อึนคูรุนซิซา (Pierre Nkurunziza) (ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.078 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 504.993 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2561)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 275.4 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 7,273.6 ดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2561)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.6 (ไทย: ร้อยละ 4.1) (ปี 2560)

เงินทุนสำรอง 68.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 205.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2561)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ -2.8 (ไทย: ร้อยละ 1.1) (ปี 2561)

ทรัพยากรธรรมชาติ นิกเกิล ยูเรเนียม ธาตุแรร์เอิร์ท ถ่านหินเลน โคบอลต์ ทองแดง แพลตตินั่ม ธาตุวานาเดียม พื้นที่เพาะปลูก พลังงานน้ำ ไนโอเบียม ธาตุแทนทาลัม ทอง ดีบุก ทังสเตน ดินขาว หินปูน

อุตสาหกรรมหลัก สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดย่อม เช่น ผ้าห่ม รองเท้า สบู่  การประกอบชิ้นส่วนสินค้านำเข้า  การก่อสร้างงานสาธารณะ การแปรรูปอาหาร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมันปิโตรเลียม ยา ข้าว น้ำตาล รถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย แทนซาเนีย เคนยา

สินค้าส่งออกที่สำคัญ กาแฟ ทอง ชา แร่ธาตุต่าง ๆ 

ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สป.คองโก ปากีสถาน อินเดีย เบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก

การเมืองการปกครอง

บุรุนดีมีการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญของบุรุนดีมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 (ค.ศ. 2005) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล มาจากการเลือกของสมาชิกรัฐสภา โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา และรองประธานาธิบดีจะได้รับ  การแต่งตั้งจากประธานาธิบดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นาย Pierre Nkurunziza (เผ่า Hutu) ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 (ค.ศ. 2005) และได้รับเลือกตั้งสมัยที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 (ค.ศ. 2010) โดยได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น เนื่องจากเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวในการแข่งขัน ในขณะที่ผู้สมัครรายอื่น รวมถึงนาย Agathon Rwasa (เผ่า Hutu) ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน Forces for National Liberation (FNL) ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏกลุ่มสุดท้ายที่วางอาวุธ เมื่อปี 2552 (ค.ศ. 2009) ประกาศถอนตัวโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่ยุติธรรมในการเลือกตั้ง

ภายหลังการเลือกตั้งดังกล่าวสถานการณ์ทางการเมืองในบุรุนดีเริ่มมีความขัดแย้งและรุนแรงอีกครั้ง นาย Rwasa ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และนับตั้งแต่เป็นต้นมา ก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกับประชาชนบุรุนดีหลายครั้ง อาทิ เมื่อเดือนกันยายน 2553 (ค.ศ. 2010) กองโจรติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าสังหารและทำร้ายประชาชนบริเวณชานกรุงบูจุมบูระ มีผู้เสียชีวิต 7 คน และบาดเจ็บ 17 คน ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2553 (ค.ศ. 2010) สมาชิก FNL จำนวนประมาณ 9 คน ที่ถูกทางการจับกุม ได้เสียชีวิตหรือหายสาบสูญโดยไม่ทราบสาเหตุ ภายหลังทางการอ้างว่าได้ปล่อยตัวแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 (ค.ศ. 2011) กลุ่มติดอาวุธในชุดทหารได้บุกกราดยิงประชาชนในบาร์แห่งหนึ่งชานกรุงบูจุมบูระ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 39 คน

รัฐสภาของบุรุนดี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย วุฒิสภา 54 คน ซึ่งมาจากผู้นำของชนเผ่า และอดีตประมุขของประเทศ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และคณะกรรมการแห่งชาติ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 100 คน โดยจะมาจากชนเผ่า Hutu ร้อยละ 60 และชนเผ่า Tutsi ร้อยละ 40 และต้องประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสตรี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ การเลือกตั้งวุฒิสภาและคณะกรรมการแห่งชาติครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2558 (ค.ศ. 2015) การปกครองท้องถิ่นของบุรุนดีแบ่งออกเป็น 17 จังหวัด ได้แก่ Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi

การต่างประเทศ
บุรุนดีเป็นประเทศเล็กและยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา จึงวางตัวเป็นกลางและไม่ประสงค์จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจหรือประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลพยายามพัฒนาประเทศโดยรับความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและเทคโนโลยีจากทุกฝ่าย เช่น เยอรมนี เบลเยียม ฝรั่งเศส จีน อียิปต์ ส่วนประเทศแอฟริกาที่มีความสำคัญต่อบุรุนดี และบุรุนดีต้องพยายามรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้ ได้แก่ ยูกันดา แทนซาเนีย และเคนยา ซึ่งบุรุนดีต้องพึ่งพาในการคมนาคมขนส่งสินค้าเข้าผ่านเขตแดนประเทศดังกล่าวออกไปสู่มหาสมุทรอินเดีย

ที่ผ่านมาบุรุนดีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรวันดาซึ่งมีพลเมืองเชื้อสายเผ่าพันธุ์เดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาลุ่มน้ำ Kagera ในปี 2519 (ค.ศ. 1976) บุรุนดี รวันดา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้ร่วมกันจัดตั้ง  Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) ขึ้น ต่อมา เมื่อนาย Pierre Nkurunziza (เผ่า Hutu) ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี นานาชาติได้คาดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอาจจะห่างเหินกันขึ้นเพราะประธานาธิบดี Paul Kagame ของรวันดาเป็นชาวเผ่า Tutsi ซึ่งเป็นเผ่าคู่อริ อย่างไรก็ดี ผู้นำทั้งสองได้แสดงให้ชาวโลก เห็นว่า สามารถเป็นมิตรกันได้ ตราบเท่าที่รัฐบาลบุรุนดีไม่สนับสนุนกลุ่มกบฏ Hutu ที่แฝงตัวอยู่ในประเทศ รวมทั้งจะไม่กล่าวถึงความแตกแยกระหว่างชนเผ่าทั้งสอง (ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่รัฐบาลรวันดาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2550 (ค.ศ. 2007) ที่ประชุมระดับผู้นำสมัยพิเศษครั้งที่ 5 (5th Extraordinary Summit of the Heads of State) ของประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community - EAC)  ซึ่งประกอบด้วยเคนยา แทนซาเนีย และยูกันดา มีมติรับบุรุนดีเข้าเป็นสมาชิก โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 (ค.ศ. 2007) พร้อมกับรวันดา

นอกจากนี้ บุรุนดียังเป็นสมาชิกสหภาพแอฟริกา (African Union-AU) และตลาดร่วมแห่งภูมิภาค  แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA) ด้วย

เศรษฐกิจและสังคม

บุรุนดีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ทรัพยากรธรรมชาติน้อย และเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยและยากจนที่สุดในโลก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสงคราม กลางเมืองและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยประชากรร้อยละ 90 ทำเกษตรกรรม

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของบุรุนดีมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของบุรุนดีกระเตื้องขึ้นตั้งแต่ปี 2549 (ค.ศ. 2006) เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น โดยรายได้หลักของประเทศมาจากการส่งออกกาแฟและชา อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาในตลาดโลก และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก

บุรุนดียังต้องพึ่งความช่วยเหลือจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพราะประชากรในประเทศยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร เนื่องจากประชาชนไม่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมุ่งแก้ไขปัญหาพื้นฐานนี้เป็นอันดับแรก

การพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งผลิตสินค้าที่รับภาระค่าขนส่งได้ อย่างไรก็ดี ด้วยปัญหาความขัดแย้งภายในซึ่งขยายตัวเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ ทำให้บุรุนดีประสบกับปัญหาเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจของบุรุนดีโดยรวมในระยะยาวเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะการขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ที่ดิน ปศุสัตว์ พืช และสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ซึ่งถูกทำลายระหว่างสงคราม ในปัจจุบันบุรุนดีจึงพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาชาติ โดยเฉพาะ World Bank และ IMF

บุรุนดียังจำเป็นต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของบุรุนดียังมีสภาพย่ำแย่ เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมือง ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนยังไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ เยาวชนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับการศึกษา และประชาชนในวัยผู้ใหญ่ติดเชื้อเอดส์ในอัตรา 1 ใน 10

ความสัมพันธ์

การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบุรุนดีประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนังานของไทยที่ดูแลบุรุนดี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

สำนักงานของบุรุนดีที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบุรุนดีประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความสัมพันธ์ทั่วไป

      ไทยและบุรุนดีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2531 
ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมบุรุนดี ขณะที่ฝ่ายบุรุนดีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบุรุนดีประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย

      รัฐบาลไทยมีมติเห็นชอบให้ส่งกองร้อยทหารช่าง 3 ผลัด จำนวนรวม 525 นาย เข้าร่วมในภารกิจปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (United Nations Operation in Burundi - ONUB) ในนามของสหประชาชาติ (UN) โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 - พฤศจิกายน 2549

การเมือง

      ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับบุรุนดีดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด

การค้า

      ในปี 2561 ไทยและบุรุนดีมีปริมาณการค้ารวม 6.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นการส่งออก 1.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า 4.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยขาดดุลการค้า 3.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

      สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปบุรุนดี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากบุรุนดี ได้แก่ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ กาแฟ ชา เครื่องเทศ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ รองเท้า

สถิติการค้าระหว่างไทย-บุรุนดี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ปี

ปริมาณการค้า

ไทยส่งออก

ไทยนำเข้า

ดุลการค้า

2550

1.51

1.33

0.18

+1.15

2551

2.94

2.78

0.16

+2.62

2552

2.16

2.02

0.14

+1.88

2553

3.35

3.35

0.00

+3.34 

2554

1.21

1.21

0.00

+1.21

2555

1.15

1.09

0.05

+1.04

2556

0.89

0.89

0.00

+0.89

2557

1.76

0.96

0.80

+0.15

2558

1.23

0.56

0.67

-0.11

2559

0.77

0.77

0.00

+0.77

2560

3.28

1.24

2.04

-0.80

2561

6.18

1.40

4.78

-3.39

                                  ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์          

การลงทุน

      ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน

การท่องเที่ยว

      ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวบุรุนดีเดินทางมาไทยจำนวน 102 คน จากประชากรของประเทศที่มีจำนวน 11.84 ล้านคน แต่ไม่ปรากฏข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปบุรุนดี และไม่มีชาวไทยอาศัยอยู่ในบุรุนดี

การเยือนที่สำคัญ

ฝ่ายไทย

      ยังไม่ปรากฏการเยือนบุรุนดีของฝ่ายไทย

ฝ่ายบุรุนดี

การเยือนระดับรัฐบาล

      ประธานาธิบดี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 นายปิแอร์ อึนคูรุนซิซา (Pierre Nkurunziza) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี พร้อมด้วยภริยาและคณะจำนวน 25 คน ได้เดินทางแวะผ่านประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงแอดดิสอาบาบา

    บุคคลสำคัญอื่น ๆ

วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2553 นางโรส กาฮิรู (Rose Gahir) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาชีวศึกษาและการรู้หนังสือบุรุนดีพร้อมด้วยคณะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการฝึกอาชีพ

ความตกลงและความร่วมมือ