กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการต่างประเทศ  
เลขที่ 443 ถ. ศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร :
0-2203-5000 ต่อ 12083
โทรสาร :
0-2643-5054

กองเอเชียใต้
โทร :
0-2643-5043

กองตะวันออกกลาง
โทร :
0-2643-5052

กองแอฟริกา
โทร :
0-2643-5047-8

กลุ่มงานเอเชียกลาง
โทร :
0-2643-5518

E-mail : sameaf.info@gmail.com


ชื่อ-นามสกุล
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียด


Enter symbols from image *
กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ