เอเชียใต้

 • การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสู่ประเทศอินเดีย การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสู่ประเทศอินเดีย
  การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสู่ประเทศอินเดียถูกควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดีย...
 • การเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศอินเดีย การเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศอินเดีย
  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศอินเดียเป็นผลจากการพัฒนาของประเทศและการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรชนชั้นกลาง...
 • ลู่ทางการทำธุรกิจในอินเดีย ลู่ทางการทำธุรกิจในอินเดีย
  แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะช่วยส่งผลให้ประชากรในเขตเมืองซึ่งคิดเป็นประชากรประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด มีกำลังซื้อสูงขึ้น และมีโอกาสไขว่คว้าหาความสำเร็จในชีวิตได้ มากขึ้น
 • สยามคูโบต้า ชี้ช่องทำตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในอินเดีย สยามคูโบต้า ชี้ช่องทำตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในอินเดีย
  สยามคูโบต้าได้เริ่มต้นขยายตลาดไปยังประเทศอินเดียเมื่อปี พ.ศ. 2551 จากนั้น ได้ใช้เวลาประมาณ 6 ปี ในการสร้างความคุ้นเคยกับเกษตรกรชาวอินเดีย จนกระทั่งวันนี้ บริษัทฯ สามารถส่งตัวแทนชาวไทยไปตรวจเยี่ยมลูกค้าได้ถึงบ้านทุกหลัง
 • บริหารคน บริหารผลสำเร็จแบบซีพี บริหารคน บริหารผลสำเร็จแบบซีพี
  เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณขวัญชัย ชัยเปรม รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ดูแลกิจการ CP Aquaculture (India) Private Limited และคุณเฉลิมเกียรติ พลรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายบุคคล ทำให้เห็นมุมมองหลากหลาย จากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีกับลูกจ้างชาวอินเดียมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี

ตะวันออกกลาง


แอฟริกา


เอเชียกลาง